ThS. Võ Đình Long

ThS. Võ Đình Long

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên: VÕ ĐÌNH LONG                  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1974

Học vị : Thạc sĩ              Năm công nhận học vị: 2003

Bộ môn: Quản lý môi trường

E-mail: vodinhlong@iuh.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Quản lý môi trường
  • Quản lý chất lượng môi trường
  • Khoa học môi trường (thiên về đất, nước)
  • Kinh tế học môi trường

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1999-2000

Phụ giảng tại một số trường ĐH Dân lập ở TP.HCM

Giảng viên thỉnh giảng

2001-2003

Học thạc sỹ

Học viên

2003-2004

Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ KH&CN

Cán bộ nghiên cứu

2005-2006

Khoa Công nghệ Hóa học - ĐH Công nghiệp TP. HCM

Phó trưởng Khoa

 

2006-2007

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường - ĐH Công nghiệp TP. HCM

Phó Viện trưởng

2006 đến nay

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường - ĐH Công nghiệp TP. HCM

Giám đốc

07/2011-12/2016

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn

01/2017 đến nay

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Giảng viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Điều tra, đánh giá và phân loại cách điểm gây ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị tỉnh Trà Vinh

2008

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu, đánh giá sự suy thoái môi truờng đất. Đề xuất phương án sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên đất ở tỉnh Tây Ninh

2009

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Tham gia

3

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp và thủy sản tỉnh Vĩnh Long

2008

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long

 

Tham gia

4

Khảo sát, đánh giá, ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp đến môi trường đất, nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân ở tỉnh Trà Vinh

2004

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Tham gia

5

Tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng HTXLNT ngành xử lý chất thải nguy hại của Công ty Sao Việt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công suất 160m3/ngđ).

2009

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

6

Thiết kế và thi công HTXLNT ngành cung cấp suất ăn công nghiệp với công suất 100m3/ng.đ của công ty TNHH Đại Thanh Vân

2009

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

7

Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải ngành sản xuất sơn nước công suất 15m3/ng.đ của công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quý Sơn.

2009

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

8

Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải Công ty Cổ Phần Nhật Huy công suất 50m3/ngày.đêm tại Bình Dương

2010

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

9

Tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su Mai Thảo công suất 950 m3/ngày.đêm

2011

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

10

Tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su Đại Phước Tài công suất 700 m3/ngày.đêm

2012

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

11

Cải tạo HTXLNT công ty TNHH Frama Group công suất 30m 3/ngày.đêm tại Bình Dương

2012

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

12

Thiết kế và thi công HTXL ngành sản xuất sơn nước công suất 10m3/ngày.đêm của nhà máy Satimex

2013

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

13

Thiết kế và thi công HTXL nước thải ngành SX dệt nhuộm công suất 80m3/ngày.đêm tại Long An

2013

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

14

Thiết kế và thi công HTXLNTSH của siêu thị Big C An Lạc công suất 30m3/ngày.đêm tại TP.HCM

2013

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

15

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải thủy sản của công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam công suất 50m3/ngày.đêm tại Đồng nai

2014

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

16

Thiết kế và thi công HTXLNT cho nhiều dự án khác.

2016-2017

Doanh nghiệp

Chủ nhiệm

2. Các bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Tồn dư một số thuốc bảo vệ thực vật họ Clo hữu cơ trong nước mặt ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tạp chí KHCN

2010

2

Tồn dư một số thuốc bảo vệ thực vật họ Phosphor hữu cơ trong đất trồng lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tạp chí KHCN

2010

3

Nghiên cứu, đánh giá sự suy thoái môi trường đất Tây Ninh.

Tạp chí KHCN

2010

4

Nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu độc chất kim loại nặng (Pb, Cd, Hg) trong môi trường đất đối với cây trồng nông nghiệp (lúa, rau).

Tạp chí KHCN

2007

5

Sử dụng chỉ số SQI (Soil Quality Index) để đánh giá hiện trạng chất lượng đất rừng ở vườn Quốc gia Phú Quốc .

Tạp chí KHCN

2010

6

Tận dụng tro từ quá trình đốt chất thải hữu cơ để sản xuất vật liệu xây dựng .

Tạp chí KHCN

2010

7

Đánh giá tình hình ô nhiễm thuốc trừ sâu tại lưu vực sông Vàm Cỏ - điển cứu tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tạp chí KHCN

2010

8

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp đối với môi trường đất lúa, rau, hạ lưu sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An.

Tạp chí KHCN

2010

9

Carbon footprint and LCA status in Vietnam.

Tạp chí KHCN

2010

10

Application of non-landfill technique to treat municipal solid waste (MSW) - case study for Binh Duong province of Vietnam.

Tạp chí KHCN

2010

11

Estimating soil contamination due to the use of Agro-chemicals in some provinces in the south Vietnam.

Tạp chí KHCN

2007

12

Determination of appropriate technologies for treatment and management of solid waste in Cuu Long Delta.

Tạp chí KHCN

2003

13

Assesment of Municipal Solid Waste Management System in Ho Chi Minh City, Vietnam .

Tạp chí KHCN

2003

14

Energy Production in Vietnam - APEC/AIST/NEDO Symposium LCA for APEC Member Economies.

Tạp chí KHCN

2000

15

Nâng cao vị thế hạt điều tỉnh Bình Phước trong sản xuất kinh doanh.

Tạp chí KHCN

2010

16

Tạo Quỹ đất sạch để phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre .

Tạp chí KHCN

2010

17

Thu hồi khí methane từ rác thải sinh hoạt nước ta.

Tạp chí KHCN

2007

18

Tính toán khí methane phát sinh từ rác thải sinh hoạt TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thu hồi.

Tạp chí KHCN

2006

19

Environmental Protection Plan (EPP) for a region to the year 2015 and orientation to the year 2020 -Case study for Moc Hoa urban of Long An province, Vietnam.

Tạp chí KHCN

2011

3. Giáo trình và sách chuyên khảo đã xuất bản

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Địa lý môi trường

Đồng tác giả

NXB Giáo dục

2013

2

Quản lý chất lượng môi trường

Chủ biên

NXB Giáo dục

2013

3

Nguyên lý Kinh tế học Môi trường.

Chủ biên

NXB Khoa học kỹ thuật

2011

4

Du lịch sinh thái

Đồng tác giả

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2009

5

Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững.

Đồng tác giả

NXB Khoa học kỹ thuật

2006

6

Kinh tế Môi trường học.

Đồng tác giả

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2001

7

Environmental Sciences - Specialized English for Environmental students.

Chủ biên

NXB Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

2011

8

Con người và Môi trường

Chủ biên

NXB Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

2006

9

Hóa chất nông nghiệp với vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Chủ biên

NXB Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

2011