ThS. Nguyễn Phúc Thùy Dương

ThS. Nguyễn Phúc Thùy Dương

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên:  Nguyễn Phúc Thùy Dương             Giới tính:  Nữ

Năm sinh:  1989

Học vị : Thạc Sỹ    .  Năm công nhận học vị: 2015

Bộ môn: Tài nguyên Môi trường

E-mail: nguyenphucthuyduong@iuh.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

-Tài nguyên môi trườn nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2011 - 10/2013

Công ty TNHH Việt Nam Samho

- Chịu trách nhiệm đối với các hồ sơ pháp lý về an toàn, môi trường, sức khoẻ.

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn, môi trường, sức khoẻ của nhà thầu phụ và đơn vị hợp tác.

- Đào tạo công nhân mới nhận việc về an toàn, môi trường, sức khoẻ.

2012 - nay

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Giảng viên

Đang cập nhật dữ liệu...