ThS. Nguyễn Khánh Hoàng

ThS. Nguyễn Khánh Hoàng

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:  Nguyễn Khánh Hoàng             Giới tính:  Nam

Năm sinh:  1966

Học vị : Thạc Sỹ    .  Năm công nhận học vị: 2003

E-mail: nguyenkhanhhoang@iuh.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

-Vi sinh vật ứng dụng trong môi trường và trong thực phẩm

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1988- 1994

Công ty phân bón và hoá chất tỉnh Kiên
Giang

Phòng KCS

1994-2004

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM
Theo học bậc Đại học và Thạc sỹ ngành Công nghệ hóa học và thực phẩm tại trường Đại học Bách khoa TP HCM

Kỹ thuật viên Vi sinh

2004- nay

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Giảng viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu ứng dụng
Maltodextrin trong bảo
quản và chế biến thịt

2005-2006

Sở KHCN TP HCM

Tham gia

2

Xây dựng bộ tài liệu
hướng dẫn quản lý chất
thải nguy hại và áp
dụng cho một đơn vị
sản xuất công nghiệp

2009- 2010

Bộ Công Thương

Tham gia

3

Nghiên cứu chế tạo
thiết bị xử lý H2S
trong khí thải có sử
dụng vi khuẩn oxy
hóa lưu huỳnh

2011-2012

Bộ Công thương

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu chế tạo bộ
kít thử chỉ thị sinh học
phát hiện độc chất
trong nước thải chế
biến thực phẩm phù
hợp với điều kiện Việt
Nam

2014- 2015

Bộ Công thương

Tham gia

5

Xây dựng bài thí
nghiệm độc tính nước
thải dựa trên đáp ứng
của Rotifer và
Daphnia

2016-2017

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Chủ nhiệm

 

2. Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Duy Đức, Đống Thị Anh Đào (2003). Nghiên cứu tinh sạch Enzym Superoxyde Dismutase trong hồng cầu người Việt Nam bình thường. Tạp chí hội nghị khoa học trẻ Bách khoa lần 4. Trang 13- 19.

2. Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Kính 2005. Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn nguyên liệu đến chất lượng cảm quan của Bia đen. Hội nghị khoa học công nghệ và đào tạo lần 1 Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang  111- 114.

3. Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Thi Thu Thuy, Dong Thi Anh Dao (2005). Research on the contents of Copper, Zinc- Superoxide dismutase (Cu, Zn-SOD) in Human blood cell and serum. Section of Biotechnology and Food Engineering, Resional symporium on chemical engineering 2nd page 234- 239.

4. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Vũ Đình Huy, Abdulkarimov Abdusatter, Dr.Abdurakhmonov Ibrokhim. Ăn mòn kim loại bởi vi khuẩn-khử-sulphate phân lập từ mỏ Bạch Hổ. Tạp chí Dầu Khí. Số 4-2007.Trang 24-28.

5. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Khánh Hoàng, Lê Văn Tán. Nghiên cứu tổng hợp thiourea-chitosan và phức kim loại của chúng. Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 66-67.

6. Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Huỳnh Minh Tiến, Nguyễn Văn Cường, Lê Văn Tán. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của thiourea-chitosan. Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 70-71.

7. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Huỳnh Minh Tiến. Khảo sát khả năng ăn mòn kim loại của vi khuẩn khử sulfate phân lập từ mỏ Bạch Hổ theo phương pháp ASTM 130D. Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 79-80.

8. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Trịnh Ngọc Nam. Khảo sát hệ vi sinh vật tại mỏ Bạch Hổ - Vũng Tàu - Việt Nam. Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 81-82.

9. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Lê Phạm Tấn Quốc, Đinh Xuân Tỏa, Phạm Thanh Phi Giao, Trần Thị Thanh Thúy (2007). Khảo sát chất lượng của xúc xích heo khi phối trộn với maltodextrin. Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 83-84.

 10. Nguyen Khanh Hoang; Huu Thach Son; Nguyen Thanh Lam; Tran Thi My Linh; Tran Kim Long; Le Huy Ba (2008). Study on desulfurization ability of the isolated sulfur- oxidizing bacterium (Bosea thiooxidans) from Nhieu Loc Thi Nghe canal. Published and reported in the first Science conference - Institute Bio - Foodtechnology - HoChiMinh University of Industry. Vietnam.

11. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Lê Nhất Tâm, Trần Minh Tâm, Đinh Xuân Tỏa (2007). Khảo sát việc sử dụng maltodextrin trong quá trình bảo quản thịt đông lạnh.  Hội nghị công nghệ và đào tạo lần 2. Trường đại học Công nghiệp Tp HCM. Trang 85-86.

12. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov AbdusattorAbdurakhmonov Ibrokhim (2007). The metal corrosion ability of sulfate reducing bacteria isolated from the mine White Tiger// ISSN-0866-8542-Petrovietnam journal. Vietnam. N04. p.24-28.

13.  Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov AbdusattorAbdurakhmonov Ibrokhim (2007). The biocide effect to sulfate reducing bacteria isolated from the mine White Tiger // ISSN-0866-8542-Petrovietnam journal. Vietnam . N05. p.33-37

14. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov AbdusattorAbdurakhmonov Ibrokhim (2007). The corrosion ability of the wild bacteria and the biocide adaptive bacteria// ISSN-0866-8542-Petrovietnam journal. Vietnam. N06. p.28-32.

15. Le Van Tan, Nguyen Van Cuong,  Nguyen Khanh Hoang (2008). Synthesis of thiourea chitosan and thiourea chitosan metal complexes and its antibactarial activity. 14th World Congress of Food Science and Technology. Shanghai. 2008

16. Le Van Tan, Nguyen Van Cuong,  Nguyen Khanh Hoang (2008). Synthesis and application of o-carboxylmethyl chitosan by using microwave irradiation. 14th World Congress of Food Science and Technology.Shanghai. 2008

17. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang (2009). Cong nghe san xuat ruou vang. Nha xuat ban Dai Hoc Quoc Gia Tp HCM.

18. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Trinh Ngoc Nam (2009). Tac dong cua Hexatreat 152 len vi khuan khu Sulfate// ISSN 0868-3778 Industry review of Viet Nam. 2009. N 4. p 16-19.

19. Nguyen Van Cuong,  Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Thi Hue, Le Van Tan (2009). Synthesis of thiourea chitosan and thiourea chitosan metal complexes and its antibactarial activity. Journal of Chemistry, Vol 41 (1), p 116- 121.

20. Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Hoài Phong, Hứa Thạch Sơn, Nguyễn Văn Cường (2009). Phân lập và khảo sát khả năng loại H2S của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur trong nước kinh Nhiệu Lộc- Thị Nghè. Tạp chí khoa học và công nghệ, Vol 47(6) p 83-90.

21. N.K.Hoang, N.T.H.Anh, N.V.Cuong (2010). Formation of Biodegradable Copolymeric Nanoparticles for Anticancer Drug Delivery. Proceedings of the Third International Conference on the Development of Biomedical Engineering (IFMBE). p 202- 205.

22. Đàm Sao Mai; Nguyễn Khánh Hoàng; Cao Hồng Ngọc; Vũ Đình Huy (2010). Khảo sát khả năng khử Hydrosulfur của vi khuẩn phân lập từ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Industrial Review of Viet Nam. Số tháng 1+2+3/ 2010, trang 87- 90.

23. Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Van Cuong (2012). Application of Sulfide Oxidizing Bacteria isolated from wastewater and soil in HoChiMinh City for H2S removal. Proceeding international conference on sustainable wastewater treament and industrial zones management 2012

24. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Khánh Hoàng (2012). Tổng hợp màng Compozit/PVP- Gelatin ứng dụng dẫn truyền Curcumin. Tạp chí hóa học Việt Nam, Vol 50(5A), p 146- 149.

25. Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Văn Cường (2014). Đánh giá hiệu quả thiết bị xử lý H2S đối với dòng khí thải từ bể gom tại trạm bơm Đồng Diều thuộc nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. Tạp chí Công thương, Vol 20, p 29-31.

26. Nguyễn Khánh Hoàng; Mai Thành Nghề; Nguyễn Hồ Thái Sơn; Nguyễn Hồng Thiên; Nguyễn Xuân Hoàn (2015). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất chế biến tinh bột khoai mì dựa vào độc tính tác động trên chỉ thị sinh học Daphnia magna. Tạp chí công thương. Vol 23, p 50-53

27. Nguyễn Khánh Hoàng; Mai Thành Nghề; Nguyễn Hồ Thái Sơn; Nguyễn Hồng Thiên; Nguyễn Xuân Hoàn (2015). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải giết mổ dựa vào độc tính tác động trên chỉ thị sinh học Daphnia magna. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm. Vol 6, p 70-77

28. Nguyễn Khánh Hoàng, Mai Thành Nghề, Nguyễn Hồng Thiên, Nguyễn Hồ Thái Sơn, Nguyễn Xuân Hoàn (2016). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất Bia dựa vào độc tính tác động trê chỉ thị sinh học Daphnia magna. Tạp chí Đại học Công nghiệp. Vol 1(22), p 47-52

3. Giáo trình và sách chuyên khảo đã xuất bản

  1. Đàm Sao Mai (Chủ biên). Công nghệ sản xuất rượu vang. Nhà xuất bản KHKT, 2009.