ThS. Trần Bích Thủy

ThS. Trần Bích Thủy

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên: Trần Bích Thủy                           Giới tính: Nữ

Năm  sinh: 1975                                                       Nơi sinh: Huế          

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam

Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên môi trường

Email: tranbichthuy@iuh.edu.vn

Thời gian

 

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

1999-nay

Giảng viên

Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM

12 Nguyễn Văn Bảo,P4, GV

Đang cập nhật dữ liệu...