ThS. Cù Huy Đức

ThS. Cù Huy Đức

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên: Cù Huy Đức                             Giới tính: Nam

Năm  sinh: 1971                                          Nơi sinh: Phú Thọ         

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường

Email: huyduc71@gmail.com

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

1996 - 2006

Thành viên nhóm chuyển giao công nghệ xử lý nước thải

SONADEZI BIÊN HÒA

2006 - 2016

Chuyên viên của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Đại học Công nghiệp TP. HCM

2016 đến nay

Giảng viên của Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Đại học Công nghiệp TP. HCM

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

Thiết kế, Xây dựng, Lắp đặt Công trình xử lí nước thải ngành tôn

Năm 2012 – Công trình xử lí nước thải 2400 m3/ngày - Tôn Hoa Sen Phú mỹ, Khu CN Phú Mỹ tỉnh Bà rịa Vũng tàu

Đạt loại B

2

Thiết kế, Xây dựng, Lắp đặt Công trình xử lí nước thải ngành Gày da

Năm 2014 – Công trình xử lí nước thải 1500 m3/ngày – Tâph đoàn TBS, Khu CN Dĩ An -  tỉnh Bình Dương

Đạt loại A

3

Thiết kế, Xây dựng, Lắp đặt Công trình xử lí nước thải ngành tôn

Năm 2015 - Công trình xử lí nước thải 3000 m3/ngày  - Tôn Hoa Sen Nghệ An, Khu CN Đông Hồi tỉnh Nghệ An

Đạt loại A

4

Thiết kế, Xây dựng, Công trình xử lí nước thải ngành thép

Năm 2016 – Công trình xử lí nước thải  3000 m3/ngày  - Thép Mỹ Việt, Khu CN Hòa Phát, Tỉnh Hưng Yên

Đạt loại A

5

Thiết kế, Xây dựng, Công trình xử lí nước thải ngành thép

Năm 2017 – Công trình xử lí nước thải  1500 m3/ngày  - Thép Hòa Phát, Khu CN Hòa Phát, Tỉnh Hưng Yên

Đạt loại B