Thông tin hỗ trợ thi Trực tuyến

08-06-2021

Để đảm bảo việc tham gia thi trực tuyến, các bạn sinh viên có thể liên hệ nhà trường thông qua các kênh sau để khắc phục các sự cố trong quá trình thực hiện bài thi.