THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 - IUH

14-08-2023


THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 - IUH

 • KHỐI NGÀNH MÔI TRƯỜNG có các chuyên ngành sau:
  • HỆ TIẾN SỸ
   • Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • HỆ THẠC SỸ
   • Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
   • Ngành Kỹ thuật Môi trường

Xem chi tiết thông báo tại: IUH - Viện Đào tạo quốc tế và Sau đại học - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 – Đợt 2