TUYỂN DỤNG TƯ VẤN

18-02-2022

IESEM đang tuyển dụng vị trí tư vấn thực hiện khảo sát và nghiên cứu đánh giá hiện trạng, thành phần chất thải rắn (CTR) sinh hoạt hộ gia đình và nhà trường, từ đó đề xuất mô hình phân loại và thu gom CTR sinh hoạt tại xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://drive.google.com/drive/folders/1CUInNHKq1h-wgzvyNv5XWyV3bA2ZnjgP

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN BAO GỒM:

1. Sơ yếu lý lịch (CV) của tất cả thành viên nhóm tư vấn (2-4 trang) tóm tắt hoạt động liên quan

2. Các thông tin về bằng cấp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên quan: bằng tốt nghiệp đại học, tin học, xử lý số liệu thống kê…

3. Đề xuất kế hoạch chi tiết và ngân sách thực hiện (theo mẫu đính kèm)

4. Gửi kèm báo cáo dự án gần đây nhất liên quan đến các vấn đề môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực chất thải rắn

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email: iesem.oxfam@gmail.com trước 17h00 ngày 04 tháng 03 năm 2022 Tiêu đề hồ sơ: Dự án IESEM-OXFAM_Ứng tuyển nhóm tư vấn.