TUYỂN SINH 2021- Khối ngành Môi trường, Quản lý Đất đai

19-03-2021

Viện Khoa học Công nghệ & Quản lí và Môi trường là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín cả nước. Viện cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học môi trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ môi trường toàn cầu.

LỢI THẾ CỦA VIỆN:

- Hai hướng đào tạo chính: Công nghệ - kỹ thuật và Quản lí kinh tế.

- Môi trường học tập nghiên cứu năng động sáng tạo.

- Giảng viên có chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm giảng dạy.

- Hoạt động ngoại khóa bổ ích, đa dạng, thực tế và hữu ích.

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển thẳng:

2. Xét tuyển kết quả THPT lớp 12.

3. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

4. Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc Gia TPHCM.

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG hiện đang đào tạo các ngành:

- Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý Đất đai

- Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

- Năng lượng tái tạo

- Đô thị thông minh và phát triển bền vững