Vòng bán kết lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường - Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka 2023

27-10-2023

Chiu ngày 27/10, ti Trường Đại hc Sư phm K thut TP. H Chí Minh đã din ra vòng bán kết Giải thưởng Sinh viên nguyên cứu Khoa hc Euréka 2023 cấp Thành phố - lĩnh vc Tài nguyên và Môi trường.

Sinh viên Vin KHCN&QLMT - IUH xut sc vi 4 đề tài lt vào vòng bán kết này:

1. Nghiên cu sn xut giy và bt giy kraft quy mô phòng thí nghim t cây Mai Dương (Mimosa Pigra L.)

2. Đánh giá kh năng loi b đa vi nha trong nước bng dung môi t nhiên và kết hp đề xut gii pháp qun lý da trên nhn thc cng đồng

3. Đề xut s dng công ngh th giác máy tính (CV) phân tích hình nh t phương tin bay không người lái (UAV) để quan trc rác thi nha trôi ni trên sông Sài Gòn.

4. Xây dng mô hình mô phng hn hán ti tnh Đắk Nông bng mng Nơ-ron nhân to (Artifical Network-ANN).

Hi đồng khoa hc đã trao đổi trc tiếp vi thí sinh các trường ti thành ph H Chí Minh, và kết ni trc tuyến vi thí sinh các trường trên toàn quc để tìm ra các bài thi xut sc nht tham gia vào vòng chung kết.

Chúc mng các bn thí sinh đã hoàn thành tt bài thi ca mình và hãy cùng nhau ch đợi kết qu nhé!