Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của IESEM trong 5 năm gần đây

01-06-2017

Trong những năm qua, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố.

Viện cũng đã triển khai nhiều hợp đồng tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, triển khai công nghệ, quan trắc môi trường cho các tỉnh, thành, công ty, xí nghiệp (khoảng 100 hợp đồng)

1. Đề tài cấp nhà Nước

 • Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển bền vững môi trường lưu vực sông Vàm cỏ (KC08/2010)
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vũng tài nguyên cho các vùng nuôi tôm các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở Đồng Bằng sông Cửu Long (KC08.26/11-15)
2. Đề tài cấp bộ
 • Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ven biển tỉnh Bến Tre. Xây dựng các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý.
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại công nghiệp áp dụng thử nghiệm tại một đơn vị sản xuất công nghiệp.
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý khí H2S trong khí thải có sử dụng vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
 • Nghiên cứu xây dựng chiến lược Quản lý phát triển bền vững lưu vực Sông Đồng Nai. Chuyên đề số 3: Điều tra, Nghiên cứu sự biến đổi và thoái hóa môi trường đất tại lưu vực sông Đồng Nai và Xây dựng các bản đồ thích nghi
 • Nghiên cứu ứng dụng thí điểm công nghệ thảm nổi/đảo nổi phục hồi một số ao, hồ/kênh, rạch bị ô nhiễm trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM
3. Đề tài Độc lập cấp ĐHQG (tương đương đề tài cấp NN)

Nghiên cứu, xây dựng một số chỉ tiêu Độc chất Kim loại nặng (Pb, Cd, AS, Hg) trong môi trường đất đối với cây trồng nông nghiệp (lúa, rau).

4. Đề tài/dự án hợp tác quốc tế

 • Phát triển các phương án hành động và giải pháp khẩn thiết cho việc bảo đảm an toàn và quản lý khu chôn lấp rác thải Gò Cát tại Tp.HCM- Việt Nam dưới quan điểm tối ưu hóa bảo vệ tác động biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên đất (SAFEUSE)- Hợp tác giữa Công ty INTECUS GmbH, Công ty Iproplan Planungsgesellschaft mbH, Công ty Consulting and Engineering GmbH, Công ty Vita và Viện KHCN& QLMT
 • Tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm phân bón và thu hồi năng lượng nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính- Hợp tác Technische Universitat Berlin với Viện Khoa học CN và QLMT
 • Removal of nutrients in Wastewater treatment via microalgae and Biofuel/Biomass production for environmental sustainability in Vietnam (RENEWABLE)- Hợp tác ĐH Liege Bỉ- Viện KHCN& QLMT
 • Evaluation of risks and prevention of chronic respiratory deseases in the South Vietnam- Hợp tác ĐH tự do Bruxell, ĐH Liege (Bỉ)- Viện KHCN& QLMT
 • Dự án Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, Chính phủ Bỉ tài trợ- Hợp tác giữa ĐH Liege và Viện KHCN& QLMT
5. Đề tài cấp thành phố, cấp tỉnh
 • Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
 • Điều tra hiện trạng môi trường Đất, Nước Khu rừng ngập mặn nuôi tôm phía Tây Ngọc Hiện, Tỉnh Cà Mau - (1998-2000).  Báo cáo 230 trang. - Chủ trì, đã nghiệm thu tại HĐKH tỉnh Cà Mau (có minh chứng).
 • Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020
 • Xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường huyện Mộc Hóa giai đoạn năm 2007 – 2015
 • Khảo sát đánh giá ô nhiễm môi trường do các hoạt động du lịch, khách sạn, nhà nghỉ và sinh họat của cư dân ven biển tỉnh Bình Thuận tìm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và phát triển bền vững du lịch Bình Thuận
 • Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình ô nhiễm Flour tại xã Xuân Lãnh và Xuân Phước huyện Đồng Xuân làm cơ sở xác định mức độ ảnh hưởng và đề xuất biện pháp hạn chế xử lý
 • Điều tra diễn biến môi trường đất sau khi phục hồi rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
 • Đánh giá mức độ, và quá trình suy thoái môi trường sinh thái Đất tỉnh Tây Ninh. Xây dựng các giải pháp phòng chống.
 • Nghiên cứu ô nhiễm tầng nước ngầm Pleistoxen giữa trên (QP2-3) tại tỉnh Trà Vinh trên các giếng khoan sinh hoạt, sản xuất, đánh giá khả năng lan truyền- đề xuất các biện pháp phòng ngừa và hạn chế ô nhiễm, sử dụng tầng nước hợp lý
 • Nghiên cứu xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững huyện Càng Long từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
 • Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững huyện Châu Thành, huyện Trà Cú đến năm 2015 và định hướng dến năm 2020
 • Nghiên cứu xác định hàm lượng và chất lượng tinh dầu từ cành và lá của cây trầm hương 20 tuổi Phú Quốc Kiên Giang
 • Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Tân Uyên đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020   
 • Chương trình quan trắc môi trường (Gói thầu MT6). Khoản vay ADB số: 2025 – VIE (SF). Dự án thủy lợi Phước Hòa “HĐ số 01/HĐ-2009” Hạng mục quan trắc môi trường khu tưới đất phèn.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Tiền Giang 2011-2015
 • Xây dựng Quy chế BVMT huyện Côn Đảo, tỉnh bà Rịa – Vũng tàu, 2015
 • Điều tra, đánh gía thực trạng ô nhiễm do thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Long Khánh và đề xuất biện pháp giảm thiểu, 2015
 • Đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang - Đề xuất phương án kiểm soát ô nhiễm, 2015
 • Xây dựng Chiến lược môi trường Đồng Tháp đến năm 2015 và định hướng 2020, 2007
 • Xây dựng và nâng cao các tuyến điểm du lịch trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, 2008
 • Xây dựng chiến lược môi bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, 2008
 • Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng tạo hương trầm ở cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) và nấm cộng sinh trong rừng nguyên sinh Phú Quốc, 2008
 • Phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy sản 8 tỉnh ven biển ĐBSCL
 • Nghiên cứu giải pháp mở rộng trung tâm du lịch sinh thái vườn cây Lái Thiêu – Bình Dương hiện hữu thành khu du lịch sinh thái hoàn chỉnh.
 • Xây dựng và nâng cao các tuyến điểm du lịch trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, 2008
 • Xây dựng chiến lược môi bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, 2008
 • Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng tạo hương trầm ở cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) và nấm cộng sinh trong rừng nguyên sinh Phú Quốc, 2008
 • Xây dựng bản đồ nguy cơ và các giải pháp khả thi mang tính ngăn ngừa, hạn chế tác hại của lũ quyét, lũ ống trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi, 2007
 • Xây dựng bản đồ nguy cơ và các giải pháp khả thi mang tính ngăn ngừa, hạn chế tác hại của lũ quyét, lũ ống trên địa bàn tỉnh Bình Phước, 2007.
 • Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 • “Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và xây dựng quy chế bảo vệ môi trường”, 2007.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường đất và đề xuất giải pháp chống suy thoái một số hệ sinh thái rừng vườn quốc gia Phú Quốc.
 • Khảo sát đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, đối với môi trường đất vùng lúa cao sản tỉnh Long An. 2001-2002.
 • Điều tra đánh giá mức độ xác định nguyên nhân nhiễm bẩn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng một số hàng hóa nông sản chủ yếu ở tỉnh Đăk Nông
 • Điều tra đánh giá ô nhiễm do sử dụng hóa chất trong sản xuất hàng nông thủy sản xuất khẩu và đề xuất giải pháp phòng ngừa tỉnh Nghệ An
 • Đánh giá suy thoái và ô nhiễm môi trường đất, nước từ hoạt động nuôi tôm sú công nghiệp và bán công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Trà Vinh,Thời gian thực hiện: 2004-2005. Hợp đồng số 57/HĐ.NCKH
 • Nghiên cứu, đánh giá sự suy thoái môi truờng đất. Đề xuất phương án sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên đất ở tỉnh Tây Ninh