Mục tiêu đào tạo

22-05-2017

Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sứ mạng

Viện KHCN & QLMT là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của cả nước. Viện cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học môi trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp vào sứ mệnh bảo vệ môi trường toàn cầu.

Chính sách chất lượng của Viện

 • Đổi mới, nâng tầm cao mới;
 • Năng động, hội nhập toàn cầu.

Giá trị cốt lõi của Viện (Core value)

 • Hợp tác quốc tế;
 • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;
 • Liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo;

Các chương trình đào tạo của Viện

Hệ đại học:

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Khoa học môi trường
 • Công nghệ môi trường tăng cường tiếng Anh

Hệ cao học:

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Khoa học và Quản lý môi trường liên kết với Đại học Liége (IMES)

Hệ tiến sĩ:

 • Quản lý tài nguyên và môi trường