Seminar báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp trường năm 2016

12-04-2017

 

 

 

           Sáng ngày 09/04/2017 tại phòng B12.2 Viện KHCN & QL Môi trường tổ chức Seminar báo cáo kết quả NCKH của các đề tài cấp trường năm 2016. Đến dự Seminar gồm các giảng viên trong viên và sinh viên, học viên cao học đang học tập tại trường. Đây là dịp các giảng viên và học viên có thể trao đổi các vấn đề nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện một đề tài NCKH. Các Seminar tổ chức thường xuyên tại Viện rất bổ ích và thu hút khá nhiều các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên tham dự. 

           

        Tại Seminar lần này Hội trường được lắng nghe 2 báo cáo:

               1. Test độc tính môi trường.

                    Báo cáo viên: Thầy Nguyễn Khánh Hoàng
               2. Mô phỏng lan truyền mùi từ bãi chôn lấp. 
                    Báo cáo viên: TS. Lương Văn Việt.
         Đây là 2 đề tài NCKH cấp trường được tác giả thực hiện trong năm 2016.
 
Tóm tắt các đề tài:
 
Đề tài 1: "Xây dựng bài thí nghiệm độc tính nước thải dựa trên đáp ứng của Rotifer và Daphnia"
Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Khánh Hoàng
 
Tóm tắt:

            Trong số những loại động vật giáp xác thường được sử dụng làm tác nhân sinh học trong thử nghiệm độc tính của môi trường nước Daphnia magna và Brachionus calyciflorus là 2 loài thường được sử dụng làm tác nhân sinh học trong bộ thử nghiệm độc tính trong môi trường nước. Kết quả nghiên cứu trình bày những đặc điểm sinh học của Daphnia magna và Brachionus calyciflorus bao gồm:

- Đặc điểm Hình thái và phân loại

- Đặc điểm Phân bố

- Đặc điểm Sinh thái và vòng đời

- Đặc điểm nuôi cấy

             Dựa trên những thông số kỹ thuật của tác nhân sinh vật sử dụng trong thử nghiệm nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng bài thí nghiệm bao gồm những nội dung:

- Quá trình nuôi Daphnia magna và Brachionus calyciflorus

- Các điều kiện và các bước tiến hành thử nghiệm

- Tính toán kết quả thử nghiệm

- Xử lý chất thải sau thử nghiệm

             Sản phẩm của đề tài có thể được sử dụng trong cơ sở giảng dạy thuộc lĩnh vực môi trường. Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong các cơ quan chức năng quản lý hoặc nghiên cứu về lĩnh vực môi trường để kiểm soát chất lượng môi trường nước. 

 

Đề tài 2: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng lan truyền mùi từ các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Văn Việt
 
Tóm tắt:

           Mục đích của nghiên cứu này nhằm tính toán lượng phát thải các khí gây mùi và mô phỏng mùi từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, phục vụ bài toán mô phỏng lan truyền ô nhiễm mùi. Phương pháp nghiên cứu là dựa theo mô hình tính phát thải khí methane của IPCC (Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu) và mô hình Gauss. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sai lệch nhiều giữa kết quả diễn toán phát thải các khí gây mùi và số liệu thực đo, với hệ số Nash-Sutcliffe nằm trong khoảng từ 0,642 đến 0,887.  Kết quả mô phỏng mùi cho thấy không có sai lệch nhiều với số liệu thực đo, cấp mùi thường chênh lệch nhỏ hơn một cấp.