Thư mời tham dự seminar về côn trùng học

31-03-2016
 

      

      Thông tin thêm về diễn giả: GS. Francis là chuyên gia Quốc tế về Côn trùng học, ông đã có nhiều chương trình, dự án nghiên cứu về Côn trùng tại khu vực Đông Dương, Bắc Á, châu Phi...Ông cũng là chuyên gia của WHO về dinh dưỡng và thực phẩm chức năng từ Côn trùng.

       Để tiện công tác tổ chức và phát hành tài liệu, Quý vị tham dự xin vui lòng đăng ký sớm với Ban tổ chức.

IESEM