IESEM ra mắt dự án “Nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải cơ bản đối với trẻ em tiểu học - tương tác kiềng ba chân nhà trường, gia đình và địa phương” tại tỉnh Đồng Tháp

07-03-2022

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Thu Hiền – Quản lý Quỹ JIFF - đại diện Oxfam tại Việt Nam, ông Phạm Văn Phong – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Phước Sang – Phó chủ tịch xã Long Hưng B cùng đại diện 6 ấp trên địa bàn xã Long Hưng B, ông Nguyễn Thanh Bình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hưng B1, ông Nguyễn Hồng Nha – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hưng B2, ông Nguyễn Trọng Danh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Hưng B3 cùng ban chủ nhiệm dự án và đại diện các cơ quan ban ngành tại tỉnh Đồng Tháp. Về phía trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có ông PGS.TS. Trịnh Ngọc Nam – trưởng Phòng QLKH&HTQT, bà Nguyễn Thị Thương – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông và ông PGS.TS Lê Hùng Anh – Viện trưởng Viện KHCN&QL Môi trường.

Bắt đầu từ năm 2022, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay, với mục đích người dân sẽ thực hiện tốt hơn việc phân loại và giảm thiểu rác tại nguồn. Chính vì vậy, dự án “Nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác tại nguồn và xử lý chất thải cơ bản đối với trẻ em tiểu học - tương tác kiềng ba chân nhà trường, gia đình và địa phương” được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam quản lý và Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (IESEM) trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhận tài trợ từ JIFF và triển khai dự án từ tháng 11/2021 – 10/2022 tại Đồng Tháp nhằm hỗ trợ thêm kiến thức chuyên môn về phân loại rác thải tại nguồn và xử lý chất thải cơ bản với trẻ em tiểu học và cộng đồng.

Với mục đích nâng cao khả năng tiếp cận Luật bảo vệ môi trường 2020 đối với người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế - trẻ em tiểu học và hộ gia đình khó khăn, và hỗ trợ họ có những kiến thức cơ bản về rác thải, để làm tốt công tác phân loại rác tại nguồn. Trong khuôn khổ Dự án, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp cận với các học sinh tiểu học thông qua hình thức kiềng ba chân nhà trường, gia đình và địa phương, nhằm tạo được một liên kết vững chắc, giúp hình thành cho trẻ em thói quen đúng đắn từ bé đối với cách ứng xử với rác thải, gần hơn với quyền được lựa chọn lối sống thân thiện môi trường trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi lễ: