ThS. Bùi Thị Ngọc Phương

ThS. Bùi Thị Ngọc Phương

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên:   BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG                 Giới tính: Nữ

Năm sinh:  1987

Học vị :     Thạc sĩ        .  Năm công nhận học vị:  2013

Bộ môn: Công nghệ Môi trường

E-mail:  buithingocphuong@iuh.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Nước cấp, nước thải
  • Khí thải

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 – 2012

Công ty TNHH Greco

Chuyên viên

2012 – nay

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Giảng viên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

2011/2012

Tỉnh

Viết chuyên đề

2

Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng mô hình kết hợp quá trình Oxi hóa bậc cao Fenton và Hấp phụ GAC xử lý nước thải tại xưởng in Đại học Công nghiệp, đồng thời phục vụ giảng dạy môn Thực hành Xử lý nước thải

2017/2018

Trường

Phụ trách hạng mục Vận hành và  thực hiện các thí nghiệm thực nghiệm