ThS. Lê Hồng Thía

ThS. Lê Hồng Thía

Trưởng bộ môn Tài nguyên môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên: LÊ HỒNG THÍA                                Giới tính: NỮ

Năm sinh:  13-08-1980

Học vị : Thạc sỹ             Năm công nhận học vị: 2007

Bộ môn: Tài nguyên Môi trường

E-mail: lehongthia@yahoo.com

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hướng tài nguyên: nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học

Hướng Quản lý: tư vấn đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu về luật và chính sách môi trường trong quản lý tài nguyên và môi trường

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002-2009

Sở Tài nguyên môi trường Kiên Giang

Chuyên viên môi trường

2009 đến nay

Trường Đại học Công nghiệp TpHCM

Giảng viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Bảo tồn làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp tỉnh Bình Dương

2012

Tỉnh

Chủ nhiêm đề tài

2

Phu My Lepironia wetland conservation project, Kien Giang Province, Vietnam. 2007.

2007

United Nations Development Programme,

Nghiên cứu viên

3

Solid waste management project at Rach Gia city in Kien Giang Province, Vietnam. 2009.

2009

The Urban Environmental Planning Programme

Thư ký dự án

 

4

The study in the ecology of Indochinese silvered langur (Trachypithecus germaini) in the limestone area of Hon Chong - Kien Luong District in Kien Giang Province, Vietnam - PCI# 1215

2014

Primate Conservation

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu sinh thái dinh dưỡng và đánh giá áp lực kinh tế xã hội đến khả năng tồn tại của Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus germaini (sensu stricto) tại khu vực núi đá vôi Kiên Lương, Kiên Giang .

2015

Tỉnh

Chủ nhiệm đề tài

2. Các bài báo đã công bố

[1]. Lê Hồng Thía. Nghiên cức giá trị tài nguyên cây Thốt nốt (Borassus flabellifer L.) tại Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Hội thảo khoa học cấp trường, 2014

[2]. Hoàng Minh Đức, Lê Hồng Thía, Diet of Indochine Silvered Langur (Trapichythecus Germaini) in Kien Luong Krast area, Viet Nam, Hội thảo linh trưởng quốc tế (IPS), 2014

[3].      Lê Hồng Thia, Hoàng Minh Đức, Herbert Covert, Nghiên cứ thành phần thức ăn của Vọoc bạc Đông Dương (Trachypithecus Germani) tại khu núi đá vôi Kiên Lương, Kiên Giang, Tạp chí Công nghệ sinh học, ; ISSN 1811-4989  13(4A):1185-1193; 2015

[4].      Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía; Đặc điểm sinh hoá và phân tử của quá trình đáp ứng với stress muối ở rễ lúa (Oryza sativa L.); Tạp chí Công nghệ sinh học; ISSN 1811-4989 (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) T.12(4): 647-658, 2014

[5].      Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía, Nguyễn Vương Tuấn; Đặc điểm phân tử của sự đáp ứng với stress arsenic ở lúa (Oryza sativa L.); Tạp chí Sinh học; ISSN 0866-7160 (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), T.37, S.1, 2015

[6].      Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Nhật Vinh, Lê Hồng Thía, Trần Đỗ Kim Huệ. 2016. Transcriptome analysis of copper stress response in rice seedling using DNA microarray. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, khu vực phía Nam. Tp. Hồ Chí Minh

[7].      Trịnh Ngọc Nam, Lê Hồng Thía. 2016. Comparison of molecular and biochemical response to ferrous stress in two different rice cultivars (Oryza sativaL.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh) ISN 2525-2267, T. 23: 30-39.

[8].      Trinh Ngoc Nam, Le Hong Thia, Dam Sao Mai, Nguyen Vuong Tuan. 2017. Overexpression of NbWRKY79 enhances salt stress tolerance in Nicotiana benthamiana. Acta Physiologiae Plantarum Vol 39: 121 (SCIE) 

3. Các giải thưởng

1. Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2015

2. Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2015