ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THẢO            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 04/04/1983

Học vị: Thạc sĩ            .  Năm công nhận học vị: 2011

Bộ môn:  Công nghệ Môi trường

E-mail: nguyenthithanhthao@iuh.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Kỹ thuật xử lý nước
  • Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
  • Tái chế chất thải
  • Biến đổi khí hậu

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2006 – 12/2006

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng D.C.C.I

Kỹ sư thiết kế

9/2011 đến nay

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Giảng dạy bộ môn Công nghệ Môi trường

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp xử lý suy thoái môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi tôm các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long. – Cấp nhà nước

2012/2014

Nhà nước

Tham gia

 

2. Các bài báo đã công bố

  1. Cao Thu Thuy, Nguyen Thi Thanh Thao, Evaluate the efficiency of Nitrogen treatment in domestic wastewater by sequencing batch reactor with biological media, Journal of Industrial university, 2015.
  2. Nguyen Thi Thanh Thao, Van Phu Long, Thai Vu Binh, Le Huy Ba, Treatment of wastewater from Catfish Pond Using Bio – EMS Probiotic, Kỷ yếu hội thảo “The 2016 International Conference on Advanced technology & sustainable, 2016.