ThS. Lê Thị Thùy Trang

ThS. Lê Thị Thùy Trang

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Họ và tên: LÊ THỊ THÙY TRANG                    Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Học vị: Thạc sĩ            .  Năm công nhận học vị: 2014

Bộ môn:  Công nghệ Môi trường

E-mail: lethithuytrang@iuh.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Sản xuất và tiêu thụ bền vững, SXSH, tăng trưởng xanh,…
  • Chất thải rắn và chất thải nguy hại
  • Năng lượng
  • GIS
  • ĐTM

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

5/2010 – 10/2014

Công ty CP TV&XD Long Châu

Kỹ sư môi trường, chuyên viên

10/2014 – 9/2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp IPES

Kỹ sư bán hàng

9/2015 đến nay

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Giảng viên

Đang cập nhật dữ liệu...